Vapaaehtoistyöntekijöitä Etelä-Afrikassa Marakelen kansallispuistossa.

Mitä Ekomatkaajat tekee?

Posted By : Maria Ojajärvi/ 57 0

Ekomatkaajat on Suomen ainoa uhanalaisiin eläimiin ja luonnonsuojeluun keskittynyt yritys, joka järjestää vastuullisia elämysmatkoja.

Ekomatkaajien tehtävä

Ekomatkaajille on sydämen asia jakaa tietoa eläinten- ja luonnonsuojelusta Internet-sivuillaan ja somekanavissaan. Tärkeä osa tiedonjaosta on oikean tiedon lisääminen aiheesta.

Matkalle lähdettäessä tai sitä suunniteltaessa asiakkaan ongelma on usein se, ettei hän tiedä, onko joku paikka vastuullinen vai ei. Ekomatkaajat haluaa omalta osaltaan helpottaa päätöstentekoa. Olemme ottaneet työn alle sekä Ekomatkaajien että yhteistyökumppaneidemme vastuullisuuspolun avaamisen asiakkaillemme. Aloitimme vastuullisuuspolun avaamisen kertomalla tarkemmin kansalaisjärjestöistä, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Kaikki sivuillamme mainitut yhteistyökumppanit ovat pitkäaikaisia tuttuja ja voimme taata, että he varmasti toimivat vastuullisesti. Olemme käyneet tutustumassa heidän toimintaansa kohteessa henkilökohtaisesti. Voit lukea tarkemmin kohteidemme vastuullisuustoimenpiteistä blogeistamme. Joulukuussa 2021 lähdimme STF-polulle.

Monista muista matkatoimistoista poiketen, Ekomatkaajat ei myy all inclusive matkoja. Haluamme asiakkaidemme jättävän kohteissa rahaa paikallisille ja näin tukevan paikallista yhteisöä. Ekomatkaajien kautta matkustavien ainoa syy matkustaa on auttaa samalla eläimiä, luontoa ja paikallisyhteisöä.  Voisi sanoa, että mottomme on: ”Anna enemmän kuin otat. Jätä paikka paremmaksi, kuin mitä se oli ennen vierailuasi.”.

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on jokaisen ihmisen ja eläimen kannalta tärkeää. Vastuullisesti matkustettaessa ja vapaaehtoistyöllä matkailija voi muuttua ongelmasta sen ratkaisijaksi. Jokainen matkailijan penni oikein sijoitettuna, voi auttaa paikallista väestöä kestävän matkailun tukemisessa.

Matkustus keskittyy yleensä suosituimpiin kohteisiin ja huippusesonkiin. Ekomatkaajat suosittelee matkustamaan tuntemattomampiin kohteisiin, matkustamaan sesongin ulkopuolella sekä lisäksi tekemään työtä eläinten ja luonnon hyväksi. Näin vältytään massaturismilta ja viedään painetta pois kaikkein kuormittuneimmilta alueilta. Kannattaakin matkaa suunnitellessa miettiä sitä, missä rahasi tulee tarpeeseen. Onko sinun matkustettava sinne, minne kaikki muutkin vai voisiko joku tuntemattomampi kohde olla myös kiinnostava?

Kuinka Ekomatkaajat vaikuttaa, tavoittaa ihmisiä ja jakaa tietoa?

Ekomatkaajien somekanavat joulukuun lopussa 2021:

Facebook sivulla on 2853 seuraajaa ja yksittäisen julkaisun kattavuus 5,4 tuhatta. Instagram seuraajia on 1398 ja yksittäinen Reels tavoittaa 4306 henkilöä ellei enemmänkin. Englanninkielinen Instagram tili ecotravellersfinland otettiin käyttöön, jotta siellä voisi mainostaa Suomen matkailua ulkomaalaisille asiakkaille. Tällä hetkellä sillä on 207 seuraajaa. Twitter seuraajia on 914 ja yksittäinen tviitti tavoittaa 2736 henkilöä.

YouTube kanavallamme on yli 100 tilaajaa ja yksittäiset videot ovat saaneet yli 26.000 katselukertaa. Kirjoitamme blogeja uhanalaisten eläinten suojelusta ja luonnonsuojelusta. Englanninkielisiä blogijulkaisuja on kirjoitettu muutama. Uutena olemme ottaneet käyttöön vuoden 2021 aikana TikTokin ja Pinterestin.

Vuodesta 2017 lähtien Ekomatkaajien toimesta on kävelty jo 3 700 000 askelta merikilpikonnien suojelemiseksi Phra Thongilla Thaimaassa. Tämä luku on laskettu niiden asiakkaiden mukaan, jotka ovat päivittäin matkansa aikana kävelleet 10-15 km.

Työtä uhanalaisten eläinten hyväksi tekevät vapaaehtoiset sekä lukuisat työharjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät. Vuosien 2018 – 2021 aikana Ekomatkaajilla on ollut 19 työharjoittelijaa, joista on kasvanut vastuullisen matkailun ja uhanalaisten eläinten asiantuntijoita. Vuosien 2018 – 2021 aikana Ekomatkaajille on tehty 13 opinnäytetyötä. Näiden avulla opinnäytetöiden tekijät ovat oppineet vastuullisesta matkailusta ja uhanalaisista eläimistä samalla, kun me olemme saaneet yhä lisää tietoa näistä meille tärkeistä asioista. Tällä hetkellä meillä on yksi työharjoittelija ja kaksi aloittaa keväällä. Meille on tällä hetkellä tekeillä kolme opinnäytetyötä.

Vapaaehtoiset levittävät tietoa laajalti matkan aikana ja matkan jälkeen. Sen sijaan paikalliset eivät välttämättä pysty välittämään tietoa oikeisiin kanaviin tai heillä ei ole siihen työkaluja. Haluamme viedä kohteisiimme idearikkaita vapaaehtoisia, jotka vievät mukanaan paikallisille tietotaitoa, josta paikalliset hyötyvät.

Ekomatkaajat mittaavat onnistumista sillä, kuinka laajasti tietoa uhanalaisten eläinten oloista on pystytty levittämään. Arvokkaan työn tekemisen lisäksi tärkeä mittari on, miten matkustajien ajattelutavat muuttuvat matkan aikana, mitä muutoksia vapaaehtoiset saavat aikaan kohdeoloissa ja kuinka monelle he kertovat kokemuksistaan ja omasta muutoksestaan. Moni vapaaehtoinen on vapaaehtoistyöstä saamansa kokemuksen jälkeen inspiroitunut kouluttautumaan alalle, hakeutumaan luonnonsuojelun pariin, innostunut alan tutkimuksesta ja ylipäätänsä muuttanut suhtautumista elämäänsä. Moni lähtee vapaaehtoistyöhön uudelleen samaan kohteeseen – osa on jopa muuttanut asumaan kohteeseen!

 

Jos haluat lukea mitä meistä on kirjoitettu aikaisemmin:

Iltalehden artikkeli Ekomatkaajista.

Valpas median artikkeli Ekomatkaajista.

 

Delfiini uimassa meressä.

Blue Flag

Posted By : Anniina/ 79 0

Blue Flag

 

Tiesitkö, että rannoille ja venesatamille on olemassa sertifikaatti, joka kattaa vastuullisen toiminnan kyseisillä alueilla. Tämä Suomessa ehkä vähemmän tunnettu sertifikaatti löytyy maailmanlaajuisesti jo 50:stä eri maasta. Lähin Blue Flag kohde löytyy länsinaapuristamme Ruotsista.

Blue Flag eli Sininen lippu on yksi arvostetuimmista sertifikaateista rannoille ja venesatamille. Blue Flag ohjelman ja sen yhteistyökumppaneiden ansiosta maailmasta löytyy yli 4500 rantaa ja venesatamaa, jotka haluavat myötävaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen. Vuonna 2021 eniten Blue Flag rantoja löytyi Espanjasta. Näitä on 615 kappaletta!

Blue Flagin ideana on saada ihmiset ymmärtämään enemmän ympäristöstään. Taustalla on ajatus kestävästä matkailusta, ympäristökasvatuksesta ja -suojelusta. Blue Flag kampanjoi lisäksi eriarvoisuutta, työttömyyttä, terveysuhkia, luonnon varojen ehtymistä, saastuttamista ja ympäristön köyhtymistä vastaan.

Sertifikaatin saaneet rannat ja satamat ovat sitoutuneet kehittämään ympäristöystävällistä matkailua. Tämä pitää sisällään rantojen puhtaanapidon, turvallisuuden ja palvelujen tason. Puhtauskriteerit pitävät sisällään rannat ja niiden edustojen vesialueet. Turvallisuus kriteerit sisältävät mm. esteettömyyden eli rantojen tulee olla saavutettavissa kaikille sekä hengenpelastajia tulee olla riittävästi aamusta iltaan. Palvelujen tulee kattaa wc tilat, aurinkotuolit- ja varjot, jalkasuihkut sekä laudoitetut kävelyosuudet. Lapsille suunnatut leikkialueet ovat plussaa. Rannoilla tapahtuvan toiminnan tulee olla ympäristöystävällistä ja edistää kestävää kehitystä.

Toivottavasti saamme vielä lähitulevaisuudessa Suomeenkin näitä vastuullisen toiminnan omaavia rantoja ja venesatamia.

 

-Anniina

Lähteet:

Espanja.com

Blueflag.global

Norsun kärsä lähikuvana.

Vapaaehtoistyö ja vastuullinen matkailu

Posted By : Anniina/ 78 2

Mitä on vapaaehtoistyö?

 

Vapaaehtoistyössä halutaan toimia tärkeäksi koetun asian puolesta. Se voi olla maailman muuttamista, epäkohtiin puuttumista, halua tehdä hyvää lähellä, kaukana, luonnon, eläinten tai ihmisten auttamista jne. Vapaaehtoiset toimivat heidän olemassa olevin tiedoin ja taidoin tai he voivat hyödyntää jotain erityisosaamistaan. Vapaaehtoistoiminta perustuu vapaaseen tahtoon ja se on palkatonta. Jokainen voi itse valita, minkä asian eteen haluaa tehdä vapaaehtoistyötä. Joillain motivaattorina on halu auttaa muita, toiset haluavat sisältöä päiviinsä, joku haluaa oppia uusia taitoja, toinen parantaa maailmaa. Mukaan mahtuvat hekin, jotka haluavat vain elämyksiä – jokaisen vapaaehtoisen panos on tärkeä, oli osallistumisen syy mikä tahansa.

Vapaaehtoistyö sopii kaikille ikään, asuinpaikkaan, sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta omien kykyjen, aikataulujen ja voimavarojen puitteissa. Vapaaehtoistoiminta antaa hyötyä sen tekijälle ja kohteelle. Vapaaehtoistyössä oppii uusia taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin, saa kokemuksia ja parhaimmillaan voimaantuu työn myötä.

Sisäisesti motivoitunut henkilö nauttii tekemisestä ja arvostamansa päämäärän saavuttamisen ajatuksesta. Vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan erityisesti tämän kaltaista toimintaa. Näin toiminta on kannattavaa ja tuloksellista. Vapaaehtoisuuden yhtenä motivaationa onkin usein osallisuuden ja merkityksellisyyden tunne sekä omien taitojen ja sosiaalisten suhteiden lisääminen.

Vapaaehtoistyö yhdistää ihmisiä yhteisöissä, joilla on tiettyjä taitoja, halua ja sitoutumista auttamiseen. Vapaaehtoisuus on tuottavaa ja palkitsevaa ja se voi olla valtava muutosvoima. Vapaaehtoisuus ei toteudu tyhjiössä eikä tyhjin käsin. Sen toteutumiseen tarvitaan infrastruktuuria eli tiloja, resursseja, organisoimista ja johtamista. Nämä on ihmisten, organisaatioiden tai yhteisöjen tuotettava. Näiden avulla vapaaehtoisuuden filosofia voi realisoitua –kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tässä Ekomatkaajat haluavat olla mukana tarjoamalla mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja luonnon ja uhanalaisten eläimien auttamiseen.

Miten vapaaehtoistyö käytännössä toimii?

 

Kansalaisjärjestö järjestää kohteeseen mm. vapaaehtoistyökoordinaattorin, joka huolehtii vapaaehtoisista. Vapaaehtoistyöntekijöiden maksama projektimaksu on suurin tulonlähde, jolla koko projekti rahoitetaan. Kansalaisjärjestö ei tulisi toimeen tai kykenisi pyörittämään projektia ilman näitä varoja.

Projektimaksulla katetaan kaikki suorat kulut, joita projektilla on. 80 % tuotoista kattaa ruoan, majoituksen, orientaation, kuljetukset (ei lentoja) ja projektiorganisaation palkat. Loput 20 % tuotoista käytetään projektin kehittämiseen ja lupamaksuihin. Ilman rahoitusta toiminta tietyllä alueella lakkaa kokonaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi Etelä-Afrikassa koko kansallispuiston tarkkailun vähentymistä murto-osaan. Kansalaisjärjestöt haluavat rohkaista paikallisia näkemään ja ymmärtämään, että luonnosta välittäminen ja huolehtiminen sekä kestävällä pohjalla oleva ekoturismi ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

 

Vapaaehtoistyön mittaaminen ja mittarit

 

Vapaaehtoistyön arvottamisen haasteena on se, katsotaanko vapaaehtoistyötä voitavan verrata suoraan palkallisesti tehtyyn työhön vai onko vapaaehtoistyö arvotettava vähempiarvoiseksi toiminnaksi. Tosin vapaaehtoisten työtuntien korvaaminen palkkatyöllä olisi useimmissa yhteiskunnissa taloudellisesti mahdotonta. Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on siis huomattava, vaikka se jää usein puutteellisen tilastoinnin vuoksi näkymättömiin.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteena on saada näkyvyyttä ihmisten tekemälle palkattomalle työlle. Vapaaehtoistoiminnan arvoa ei voi aina mitata rahassa. Jos rahallista arvoa työlle haluttaisiin laskea, sen voisi tehdä kertomalla vuoden aikana tehdyt vapaaehtoistyötunnit per asukas keskipalkalla ja työikäisen aktiiviväestön määrällä.

Ymmärtääkseen vapaaehtoistyön vaikutuksia ja kertoaksemme niistä päättäjille ja vapaaehtoisille itselleen, vaikutuksia tulisi mitata jollain tavalla. Millä mittareilla tämä onnistuu, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja miten omaa arviointiaan voi kehittää? Hankalia kysymyksiä ja hankalasti mitattavia asioita!

Vaikuttavuus syntyy yleensä pitkällä aikavälillä. Lisäksi on tärkeää tunnistaa oma rooli ja sen tuoma lisäarvo kokonaiskuvassa. Tämä onnistuu, kun määritellään oman toiminnan vaikuttavuusketju ja pohditaan, keitä muita toimijoita saman teeman parissa toimii. Vapaaehtoistoiminnan keskeinen arvo on se että, joku auttaa, koska hän haluaa auttaa, saat toteuttaa itseäsi ja samalla tehdä jotain korvaamattoman arvokasta.

Sosiaalisen median ilmoituksista tykkääminen ja niiden jakaminen auttaa saamaan tärkeälle asialle näkyvyyttä ja jakamaan tietoa, mutta se ei itsessään auta pelastamaan ketään. Tosin jakamalla tietoa ja siten herättämällä ihmisten kiinnostusta voidaan saada runsaasti uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

 

Vastuullinen matkailu

 

On helppoa sanoa; lopettakaa lentäminen. Vaikeampaa on vastata, mitä kaikille turismista eläville ihmisille ja eläimille sitten käy. Eläinten hyvinvoinnin merkitys yhteiskunnassamme kasvaa jatkuvasti. Asenteillamme on myös ratkaiseva merkitys suojelutyön kannalta. Jokainen Ekomatkaajien matkalla käynyt asiakas on eläinten- ja luonnonsuojelun edistäjä ja tavoitteena on saada auttamisella isompi hyöty aikaiseksi verrattuna esim. lennoista aiheutuvaan haittaan.

Vapaaehtoiset auttavat omalla panoksellaan paikallisia yhteisöjä kehittymään. Ekomatkaajien valitsemat kohteet eivät ole massaturismikohteita. Jotta kohteet jatkossakin selviytyvät ja pysyvät autenttisina, on heille hyväksi keskittyä vastaanottamaan vain vastuullisia matkailijoita.

Matkailun negatiivisia ympäristövaikutuksia on monia, mm. päästöt, melusaaste, liiallinen veden kulutus, roskaaminen suhteessa paikalliseen jätehuollon kantokykyyn, jne. Näitä vastaan ja näiden parantamiseksi Ekomatkaajat haluaa kannustaa tekemään töitä. Rannoille ajautuu paljon roskaa, mutta esimerkiksi pullot voi uusiokäyttää ja luovalla toiminnalla roskaa voi uusiokäyttää alkeellisissakin olosuhteissa.

Aiemmin mainitut ympäristöhaitat ovat mm. syitä, miksi erilaiset eläimet kohtaavat ongelmia. Myös alkuperäisasukkaat ja ekosysteemit kärsivät matkailusta. Turismin myötä esimerkiksi koralliriutat ovat tulleet uhatuiksi. Merikilpikonnien katoaminen olisi menetys sekä ihmisten että ympäristön kannalta.  Niillä on elinympäristössään tärkeä merkitys, joka vaikuttaa moniin muihinkin lajeihin. Norsujen olemassaololla on suuri merkitys niiden elinympäristön ekosysteemille. Ruokailemalla ja liikkumalla omassa elinympäristössään norsut edesauttavat metsien uusiutumista, koska samalla ne raivaavat tiheää kasvillisuutta. Norsun ulostaessa, se levittää syömiensä hedelmien ja kasvien siemeniä. Norsuilla on merkitystä myös muiden eläinlajien vedensaantiin, koska norsut kaivavat veden esiin maan pinnan alta. Tämä helpottaa muiden eläinten vedensaantia.

 

Mitä vastuullinen matkailu pitää sisällään?

 

Vastuullinen matkailu pitää sisällään taloudellista kannattavuutta, sosiokulttuurista kestävyyttä sekä ympäristön suojelua. Se pyrkii vähentämään matkailualan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin. Vastuulliset matkailuyritykset ovat ympäristöystävällisiä, tulevat paikallista kulttuuria ja niiden yhteisöjä. Tämä on myös Ekomatkaajien tahtotila!

Matkailun ekologisuudella tarkoitetaan kohteessa ympäristöystävällisesti toimimista ja luonnonvarojen käytön huomioimista. Eettinen puoli matkailussa tarkoittaa sitä, kuinka paikallinen yhteisö huomioidaan matkakohteessa. Eettisiä valintoja voi tehdä valitsemalla majoituksen, joka on pieni, perheomisteinen hotelli, jossa tulot menevät pääasiassa paikallisille asukkaille. Nämä valinnat pätevät myös ravintoloissa, opaspalveluissa sekä paikallisten matkamuistomyymälöissä. Ekomatkaajien vapaaehtoistyössä nämä on mietitty sinulle jo valmiiksi. Huomioithan matkamuistoja ostaessa välttää uusiutumattomista luonnonvaroista tai uhanalaisista lajeista tehtyjä esineitä!

Vastuullisesti järjestetyt matkat tukevat luonnon monimuotoisuutta, kohteet ovat poissa turistialueilta ja työtä tehdään paikallisten kanssa. Vuorovaikutus paikallisten ihmisten kanssa avartaa maailmankuvaa ja lisää erilaisten kulttuurien ymmärrystä.

Matkailijoiden on hyvä tiedostaa läsnäolonsa aiheuttamat vaikutukset kohteissa ja pyrkiä muuttamaan niitä positiivisiksi. Tähän mm. vapaaehtoistyöllä pyritään. Vastuullisen turismin avulla voidaan selvittää monia ongelmia, esim. joillakin alueilla turismi voi tarjota kokonaan uuden kehityksen tai elvyttää vireillä olevaa. Silti matkailun on tapahduttava paikallisväestön ehdoilla, taloudellisen hyödyn on suuntauduttava kohdealueelle, ja osa tuloista olisi kyettävä suuntaamaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Vapaaehtoistyö, luonnonsuojelu ja turismi yhdistettynä tuo kohteille varoja luonnonsuojeluun tai paikallisiin kehitysprojekteihin, lisää ihmisten arvostusta luonnonvaroja kohtaan, valveuttaa myös paikallisia ihmisiä toimimaan ja hyötymään alueesta, sekä lisää turistien ja/tai matkailuoperaattoreiden tietoisuutta vastuullista matkustamista kohtaan. Epäsuorasti ekoturismi voi myös lisätä poliittista ja taloudellista tukea luonnonalueiden, kuten kansallispuistojen, suojeluun ja johtamiseen.

 

Jos vapaaehtoistyö tai vastuullinen matkailu herätti ajatuksia tai kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä meihin! 😊

 

-Anniina

 

Lähteet:

Kansalaisareena.fi

Opinnäytetyö: Merkityksellistä matkailua Tansanian auringon alla

Maisemia Kreikan kohteesta kävelypolun varrelta.

Vastuullisuustoimenpiteet Kalamoksella

Posted By : Katariina/ 77 2

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Edellisessä osassa keskityttiin Phra Thongiin kohteeseen. Nyt on blogisarjan viimeisen osan vuoro. Kalamoksen saarella Kreikassa sijaitsevassa vapaaehtoistyökohteessamme suojellaan munkkihylkeitä, mutta kokonaisuuteen kuuluu paljon muutakin. Kohteen tärkeimpänä arvona on kestävä kehitys sekä paikallisesti että yhteistyön kautta globaalisti. Kohteessa toimivan kansalaisjärjestön missio on suojella biodiversiteettia ja luonnonrikkauksia tulevia sukupolvia varten.

Munkkihylkeiden suojelu

Erittäin uhanalaista munkkihyljettä on jäljellä enää noin 400-500 yksilöä maailmassa. Suuri osa näistä yksilöistä liikkuu Välimeren alueella ja Kalamoksen saaren ympäristö onkin yksi munkkihylkeen tärkeistä elinalueista. Kalamoksen vapaaehtoistyöprojektissa tärkeänä tavoitteena on suojella munkkihyljettä. Suojelutyöhön liittyy muun muassa munkkihylkeiden seuraamista riistakameroiden avulla sekä datan keräämistä ja analysointia.

Muut luonnonsuojelutehtävät

Muihin vapaaehtoisten tehtäviin voi kuulua rantasiivousta, puiden istutusta ja lintututkimuksessa auttamista esimerkiksi äänittämällä linnunlaulua. Kalamoksen saarella elää myös paljon villikissoja, joiden määrää ja toimintaa seurataan. Tavoitteena on varmistaa, että saaren monipuolinen eläin- ja kasvilajisto pysyy elinvoimaisena.

Saarella liikkuminen

Kalamoksen saarella liikutaan kävellen. Paikalliset liikkuvat ratsastaen ja pyörällä, joskus käytössä saattaa olla mopo. Työvuoroihin sisältyy usein pitkiä kävelyitä, joten vapaaehtoisilta vaaditaan hyvää peruskuntoa.

Viljely

Projektissa harjoitetaan ruoan kasvattamista kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Kalamoksen luomuvihannes ja -hedelmä farmilla vapaaehtoiset pääsevät mukaan viljelyyn. Vapaaehtoisilla on viikoittain työvuoro viljelyn parissa, johon kuuluu kastelua ja kitkemistä. Tilalla kasvatetaan muun muassa tomaatteja, kaalia, mangoja ja sitruunoita.

Ympäristötietoisuus

Työtehtävien kautta käytännössä opittujen ympäristötaitojen lisäksi vapaaehtoistyöprojektilla on kirjasto, josta vapaaehtoiset voivat lainata ympäristötieteeseen ja luonnonsuojeluun liittyviä kirjoja. Myös paikallista väestöä innostetaan ja opetetaan luonnonsuojeluun liittyvissä aiheissa. Kuten muissakin vapaaehtoistyökohteissamme, teorian ja käytännön esimerkkien avulla halutaan kannustaa vapaaehtoisia jatkamaan ympäristöystävällistä elämäntapaa kotimaassaankin.

Aktiviteetit

Vapaaehtoisilla on mahdollisuus halutessaan osallistua muihinkin aktiviteetteihin. Kaikkien aktiviteettien taustalla ovat kansalaisjärjestön ympäristöystävälliset arvot. Aktiviteettivalikoimaan kuuluu muun muassa lintubongaus, ratsastus, vaeltaminen ja snorklaus.

Lisää tietoa vastuullisuudesta ja työtehtävistä Kalamoksella saat katsomalla lyhyen videon Ekomatkaajien YouTube-kanavalta. Olemme nyt esitelleet miten vastuullisuus toteutuu kussakin vapaaehtoistyökohteessa. Kommentoi alle, mikä vapaaehtoistyökohteista kiinnostaa sinua eniten ja tekikö joku vastuullisuuteen liittyvä asia erityisen vaikutuksen.

 

Vapaaehtoistyöntekijät tekemässä säämittauksia Thaimaassa Phra Thongin saarella.

Vastuullisuustoimenpiteet Phra Thongilla

Posted By : Katariina/ 90 2

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Edellisessä osassa kohteenamme oli Osan niemimaa Costa Ricassa.Tässä blogisarjan toiseksi viimeisessä osassa aiheena on vastuullisuustoimenpiteet Phra Thongilla, Thaimaassa. Saarella on suojeltu merikilpikonnia jo vuodesta 1996 lähtien. Kohde on noussut myös monen vapaaehtoistyöhön lähteneen suosikiksi. Merikilpikonnien suojelun lisäksi kohteessa panostetaan muun muassa ympäristötietoisuuden lisäämiseen, ekoturismiin ja yhteistyöhön paikallisten kanssa.

Merikilpikonnien suojelu

Suojelutyössä päätehtäviin kuuluu pitkät rantakävelyt aamuisin, joilla havainnoidaan lähellä olevien kalastusalusten määrää ja rannoilla liikkuvia ihmisiä sekä etsitään merikilpikonnien jälkiä. Lisäksi yleisimpiin tehtäviin kuuluu säämittausta ja merikilpikonnien havainnointia kukkulalta.

Tutkimustyö

Myös muu luonnonsuojelu ja saarelta löytyvien lajien tutkiminen ovat iso osa projektia. Koska lajisto on monipuolista, Phra Thongilla tutkitaan muun muassa koralliriuttoja, meriruohoa, mangrovemetsiä ja erilaisia lintulajeja. Vapaaehtoisten on mahdollista osallistua myös näihin tutkimuksiin.

Ympäristötietoisuus

Yksi vapaaehtoisprojektia Phra Thongilla vetävän kansalaisjärjestön tärkeimmistä tavoitteista on ympäristötietoisuuden lisääminen, sekä vapaaehtoisten, turistien että paikallistenkin keskuudessa. Vapaaehtoiset pääsevät vähintään kerran viikossa mukaan siivoamaan saaren rantoja, mutta siihen kannustetaan myös muutoin. Vapaaehtoistyöhön kuuluu myös opastamista saarella sijaitsevassa merikilpikonnamuseossa sekä “Turtle Talks” -infojen järjestämistä saarella vieraileville turisteille. Infot ovat erittäin suosittuja ja niiden kautta halutaan kannustaa turisteja mukaan luonnonsuojeluun ja opettaa heille merikilpikonnien suojelun tärkeydestä.

Paikallisyhteistyö & ekoturismi

Projekti työllistää paikallisia sekä suoraan että välillisesti. Esimerkiksi vapaaehtoisille kuuluva ruoka on paikan päällä valmistettua thaimaalaista ruokaa, jota on kehuttu kovasti. Silloin tällöin käydään myös ravintolassa yhdessä saaren kylistä. Mahdollisuuksien mukaan projektilaiset pääsevät myös majoittumaan osan ajasta paikallisten perheiden luona kotimajoituksessa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus oppia lisää paikalliskulttuurista. Pahimpaan pandemia-aikaan vapaaehtoiset projektin vetäjät eivät päässeet paikalle Thaimaahan, jolloin apuun saatiin saaren asukkaita. Yhteistyötä on siis monenlaista.

Vapaaehtoistyöprojektin kantaviin teemoihin kuuluu ekoturismi. Ruoka, majoitus ja projektissa työskentelyn aikainen elämäntapa pyrkivät kaikki suojelemaan ympäristöä ja minimoimaan kulutuksen. Vapaaehtoisen kannattaakin tulla Phra Thongille avoimin mielin ja valmiina seikkailuun, sillä saarella pääsee muun muassa käyttämään ämpärisuihkua ja asumaan bungaloweissa tai teltoissa.

 

Vastuullisuustoimenpiteet Phra Thongilla Lisää Phra Thongin vapaaehtoistyöprojektista ja merikilpikonnien suojelusta opit katsomalla aiemmin syksyllä julkaisemamme lyhyen virtuaalimatkan. Mikäli olet käynyt jo kohteessa vapaaehtoistöissä, kommentoi alle reissun ikimuistoisin hetki. Blogisarjan viimeisessä osassa kohteena Kreikan Kalamos.

Vapaaehtoistyöstä yleisesti kiinnostuneita suosittelemme lukemaan aiemman kolmiosaisen blogisarjamme ensimmäisentoisen, kolmannen ja neljännen osan.

Merikilpikonnan munia hiekassa.

Vastuullisuustoimenpiteet Osan niemimaalla

Posted By : Katariina/ 86 6

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Tämä on blogisarjan neljäs osa. Aiemmat osat käsittelivät kohteitamme Marakelessa, Phuketissa ja Teneriffalla. Tällä kertaa aiheena on vastuullisuus vapaaehtoistyökohteessamme Osan niemimaalla, Costa Ricassa, jossa suojellaan merikilpikonnia.

Merikilpikonnien suojelu

Maailmassa on seitsemän merikilpikonnalajia, joista kaikki ovat uhanalaisia, tai vaarassa joutua uhanalaiseksi. Osan niemimaalla liikkuu eniten kahden merikilpikonnalajin yksilöitä: etelänbastardi- ja liemikilpikonnia. Vapaaehtoiset työskentelevät näiden lajien suojelun parissa ja pääsevät muun muassa tarkkailemaan pesimisrantoja ja keräämään tärkeää dataa suojelutyöhön liittyen. Suojelutyö Costa Rican kohteessa on tuottanut tulosta ja merikilpikonnakanta on kasvanut huimasti viime vuosina. Vapaaehtoisten avulla mereen on päästetty tuhansia vastakuoriutuneita merikilpikonnan poikasia. Lisää työtehtävistä ja lyhyen esittelyn Costa Rican kohteesta voit katsoa videon muodossa Ekomatkaajien YouTube-tililtä.

Muut työtehtävät ja mahdollisuudet

Merikilpikonnien suojeluun liittyvien työtehtävien lisäksi vapaaehtoiset voivat osallistua muun muassa metsänistutukseen ja rantojen siivoamiseen. Kohteessa työskentelevät tutkijat ja biologit pitävät säännöllisesti esitelmiä suojelutyöhön liittyen, joita pääsee halutessaan kuuntelemaan.

Kulttuuri- ja kielivaihto

Osan niemimaalla vapaaehtoistyökohteessa työkieliä ovat sekä englanti että espanja, joten espanjaa opiskelleille tämä on loistava mahdollisuus parantaa kielitaitoa. Lisäksi vapaaehtoisilla on mahdollisuus lähteä paikallisiin alakouluihin opettamaan ympäristötyöstä ja lisäämään tietoisuutta suojelutyön tärkeydestä.

Ruoka

Costa Rican vapaaehtoistyöprojektissa tarjottava ruoka on paikallista lähiruokaa. Lihankäyttö on minimoitu ja suuri osa tuotteista tulee omalta maatilalta. Maatilan yhteydessä on myös majapaikka, jossa yöpyvien vapaaehtoisten on mahdollista osallistua maanviljelyyn ja sitä kautta oppia lisää kestävästä viljelystä. Maatilan tarkoituksena on toimia myös positiivisena esimerkkinä muille paikallisille viljelijöille, osoittaen miten viljelyä tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisesti Osan ilmastoon sopivalla tavalla. Alueella on myös taimitarha ja hiljattain sinne on alettu luoda kasvitieteellistä puutarhaa.

Uusiutuva energia

Costa Rican kohde käyttää täysin uusiutuvaa energiaa. Energia tulee aurinkopaneeleista ja vesivoimasta.

 

Kuten tästä ja aiemmista blogisarjan osista voi päätellä, vastuullisuus Osan niemimaalla ja muissa kohteissa koostuu monenlaisista tekijöistä. Vapaaehtoistyöstä yleisesti kiinnostuneita suosittelemme lukemaan aiemman kolmiosaisen blogisarjamme ensimmäisen, toisen ja kolmannen osan. Tämän sarjan seuraavassa osassa jatkamme merikilpikonnien suojelun parissa, mutta toisella puolella maailmaa, Thaimaassa.

Delfiini uimassa meressä.

Vastuullisuustoimenpiteet Teneriffalla

Posted By : Katariina/ 87 2

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Blogisarjan aiemmissa osissa käsittelimme Etelä-Afrikkaa ja Phuketia. Tällä kertaa suurennuslasin alla on vastuullisuus Teneriffalla. Teneriffan vapaaehtoistyökohteessamme suojellaan valaita ja delfiinejä.Teneriffalla kohteen vastuullisuus koostuu suurilta osin suojelutyöstä ja turistien tietoisuuden lisäämisestä valaiden uhkiin liittyen. Lisäksi kohteessa tehdään erilaisia tutkimuksia valaisiin, delfiineihin ja ympäristönsuojeluun liittyen.

Valaiden ja delfiinien suojelu

Teneriffan delfiinien ja valaiden tarkkailukeskus toimii yhteistyössä Atlantin alueella toimivan AOCN:n kanssa merisuojelun hyväksi. Valaiden ja delfiinien tarkkailukeskuksessa tehdään paljon tutkimustyötä, jonka aiheena on ollut muun muassa ilmastonmuutos, melusaaste, liikakalastus ja valaiden sekä delfiinien jääminen kiinni kalastusverkkoihin. Tutkimusten avulla pyritään parantamaan suojelutyötä. Vapaaehtoiset pääsevät veneretkillä mukaan keräämään dataa alueen valaista ja delfiineistä muun muassa ottamalla kuvia niiden selkä- ja pyrstöevistä. Kuvien avulla voidaan tunnistaa yksilöitä.

Tietoisuuden lisääminen

Vapaaehtoiset Teneriffalla auttavat lisäämään turistien tietoisuutta valaiden suojeluun liittyen. Veneretkillä muiden töiden ohessa vapaaehtoiset kertovat turisteille valaista ja delfiineistä sekä niiden suojelun tärkeydestä. Turistit saavat halutessaan lukea projektissa koostettua materiaalia aiheeseen liittyen. Vierailukeskuksessa pidetään myös lastenkerhoa, jonka tavoitteena on opettaa lapsille lisää merieläimistä ja niiden suojelusta.

Vapaaehtoiset oppivat eniten työtehtävien kautta käytännössä, mutta lisäksi heillä on mahdollisuus tutustua mertensuojeluun esimerkiksi aiheesta kertovien dokumenttien kautta.

Ekoturismi & yhteistyöt

Delfiineihin ja valaisiin liittyvän työn lisäksi vapaaehtoistyöprojekti tukee ja tekee yhteistyötä Teneriffan ekoturismikohteiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten hyväntekeväisyysprojektien sekä eläintenturvakotien kanssa. Vapaaehtoiset pääsevät esimerkiksi koirien rescue-keskukseen auttamaan ulkoilutuksessa ja koirien hoidossa.

Jokainen vapaaehtoinen saa valita kohteessa itselleen mieluisen projektin, jota tehdään muun työn ohessa. Projekteja on kolme: ekoturismi, tutkimustyö ja luova projekti, jonka osallistujat pääsevät muun muassa valokuvaamaan. Yksi vapaaehtoistyön tärkeimmistä tavoitteista on innostaa vapaaehtoisia oppimaan lisää vastuullisuuteen liittyvistä aiheista ja sitä kautta levittää sanaa eteenpäin.

Kokemuksia vapaaehtoistyöstä Teneriffalla voit lukea Kookospalmun Alla -blogista. Blogisarjan seuraavassa osassa aiheena on Osan niemimaa Costa Ricassa, jossa suojellaan merikilpikonnia.

Lue myös aikaisemmat blogit vastuullisuustoimenpiteistä Phuketissa ja vastuullisuustoimenpiteistä Marakelessa.

Vapaaehtoistyöntekijä katselemassa kahta norsua.

Vastuullisuustoimenpiteet Phuketissa

Posted By : Katariina/ 123 2

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsittelimme Etelä-Afrikan vapaaehtoistyökohdettamme. Tässä blogisarjan toisessa osassa kohteenamme on Phuketin norsujen suojelukeskus Thaimaassa. Suojelukeskukseen pelastetut norsut ovat kaltoinkohdeltuja, mutta Phuketissa ne saavat uuden elämän. Vastuullisuus Phuketissa koostuu monesta tekijästä, joista tärkeimpänä on eläineettisyys.

Eläineettisyys vastuullisuuden perustana

Phuketin norsujen suojelukeskuksen perustaminen sai alkunsa havahtumisesta norsujen huonoon kohteluun. Suojelukeskukseen pelastetut norsut ovat viettäneet koko siihen astisen elämän palvellen turismia tai työvoimana hakkuilla. Niillä on ratsastettu, niitä on pidetty pienissä aitauksissa tai ketjulla kahlittuna. Monilla suojelukeskuksen norsuista on tästä syystä myös fyysisiä vammoja.

Norsujen suojelukeskuksesta puhutaan myös norsujen vanhainkotina, sillä siellä ne saavat viettää leppoisia päiviä. Norsut liikkuvat vapaasti suojelukeskuksen alueella, niiden vammoja hoidetaan ja ne saavat ravitsevaa ruokaa. Norsuilla ei ratsasteta ja niiden kanssa ei pääse uimaan. Ainoa lähikontakti vierailijoihin on lyhyiden syöttöhetkien aikana, muuten norsut saavat temmeltää lajinomaisesti. Suojelukeskukseen on rakennettu silta, jolta vierailijat ja vapaaehtoiset saavat katsella norsujen puuhia ja esimerkiksi niiden uimista häiritsemättä niitä.

Vapaaehtoisten panos ja keskuksen toiminnan rahoittaminen

Vapaaehtoistyöntekijöillä on norsujen suojelukeskukselle suuri merkitys. Sen lisäksi, että toimintaa rahoitetaan vapaaehtoismaksuilla, vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Vapaaehtoisten työtehtävät vaihtelevat paljon, mutta niihin sisältyy esimerkiksi ruokien valmistusta norsuille. Norsut syövät jopa 1,1 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa, joten hommaa riittää. Norsujen suojelukeskuksen toimintaa rahoitetaan vapaaehtoismaksujen ja vierailujen lisäksi lahjoituksilla.

Vierailijat ja vapaaehtoiset voivat myös ostaa työntekijöiden valmistamia rannekoruja, joiden tuotoilla tuetaan keskuksen.

Ruoka

Vapaaehtoistyöläisille suojelukeskuksessa tarjottu ruoka on paikallista thai-ruokaa. Lihaa ei kuitenkaan ole tarjolla, vaan vaihtoehdot ovat kasvissyöjille ja vegaaneille sopivia. Siis eläinettistä ja ympäristöystävällistä sapuskaa on tarjolla.

Norsujen ruoan suhteen suojelukeskuksella on tavoitteena tulla omavaraiseksi. Alueelle istutettiin touko-lokakuussa 1200 banaanipuuta ja niiden lisäksi on istutettu myös eväpalmuja ja elefanttisulkahirssiä.

Liikkuminen

Phuketin norsujen suojelukeskuksen alueella liikutaan enimmäkseen jalkaisin, mutta käytössä on myös sähköllä toimivia golfautoja, joilla päästään alueen lähes jokaiseen kolkkaan. Suojelukeskuksen alueelle ei voi ajaa omalla autolla. Alue on rakennettu esteettömäksi, joten myös pyörätuolilla voi saapua katsomaan norsuja.

 

Suosittelemme lämpimästi kaikkia norsujen ystäviä katsomaan Youtubessa virtuaalimatkan Phuketiin, jolla saat kokonaisvaltaisemman kuvan suojelukeskuksen toimista ja tutustut myös norsujen tarinoihin. Blogin puolella voit lukea Iiriksen silmiä avaavan kokemuksen norsuturismista. Vastuullisuus Phuketissa, kuten kaikissa muissakin kohteissamme, on tärkeä arvo. Seuraavassa osassa käsittelemme Teneriffan kohdetta. Mikä kohteista kiinnostaa sinua eniten?

Mies kuvaamassa leopardia jeepistä käsin Marakelen kansallispuistossa.

Vastuullisuustoimenpiteet Marakelessä

Posted By : Katariina/ 82 2

Ekomatkaajat tekee yhteistyötä vain vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa. Tähän lauseeseen olet saattanut törmätä nettisivuillamme, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogisarjassa otamme tarkasteluun jokaisen vapaaehtoistyökohteemme erikseen ja kerromme minkälaisia vastuullisuustoimenpiteitä kohteessa tehdään.

Ensimmäisenä tarkastelussa on vapaaehtoistyökohteemme Marakelen kansallispuistossa, Etelä-Afrikassa. Marakelessä tehdään työtä kansallispuistossa elävien eläinlajien hyväksi, joihin kuuluu muun muassa kirahveja, seeproja, leijonia, hyeenoja ja sarvikuonoja. Eäinten hyvinvoinnin lisäksi projektissa keskitytään ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Vastuullisuustoimenpiteet Marakelessä ovat monipuolisia ja seuraavaksi esittelemmekin niistä osan.

Muovittomuus

Marakelen vapaaehtoistyöprojektin henkilökunta on perehtynyt varsinkin muovittomampaan elämäntapaan ja kertoo siitä mielellään vapaaehtoisille. Vapaaehtoistyöläisiä kannustetaan tuomaan mukanaan kestovesipullo, jota voi kohteessa täyttää. Näin vähennetään muovipullojen määrää. Projektissa on sitouduttu myös käyttämään kestokasseja ostoksia tehdessä ja esimerkiksi ulkona syödessä kieltäydytään muovipilleistä, valitaan jäätelötötterö kupin sijaan ja varaudutaan omilla takeaway-astioilla. Lisäksi Marakelen kohde tekee yhteistyötä ekologisten kosmetiikkamerkkien kanssa, joiden kautta vapaaehtoisetkin voivat ostaa esimerkiksi palashampoota ja -saippuaa.

Pullotettu puu -projekti

Valitettavasti aivan kaikilta muovipulloilta ei Afrikan kohteessakaan säästytä. Kierrätyskelvottomiin käytettyihin muovipulloihin istutetaan kotoperäisen puun siemen. Siemenet kylvetään projektin taimitarhaan ja kun ne kasvavat, taimet myydään. Myynnistä saadut tuotot menevät suoraan kansallispuiston eläinsuojeluprojektin hyväksi.

Uusiutuva energia

Projektissa käytetään aurinkopaneelien tuottamaa energiaa moneen. Niistä energiansa saa muun muassa vesipumppu ja kansallispuiston alueelle sijoitetut kamerat, joilla kuvataan eläimiä. Projektin tukikohdan talossa käytetty energia tulee 90 prosenttisesti aurinkopaneeleista. Lisäksi projektin ohjaaja Koos, joka on saanut myös lempinimen McGyver, kehitti aurinkovoimalla toimivan auton. Se toimii auton katolle sijoitettujen aurinkopaneelien voimalla. Vapaaehtoisprojektissa on käytössä myös sähköllä toimiva skootteri, joka ladataan aurinkopaneeleista saadulla sähköllä. Sekä autolla että skootterilla voidaan ajaa 40 kilometrin matka kerrallaan. Tulevaisuudessa tavoitteena on korvata myös projektin jeepit uusiutuvalla energialla toimivilla kulkuvälineillä.

Kierrättäminen & kompostointi

Kierrätysmahdollisuudet Etelä-Afrikassa eivät ole yhtä hyvällä tasolla kuin täällä Suomessa. Osassa kaupungeista ei voida kierrättää ollenkaan ja toisissa vain osittain. Marakelen vapaaehtoistyöprojektissa kiinnitetään kuitenkin paljon huomiota tähän ja kierrätetään projektista tuleva muovi, paperi, metalli ja lasi sekä kansallispuiston alueelta löytyvät roskat.

Suurin osa projektiin osallistuvista vapaaehtoisista on tottunut kierrättämään, mutta mikäli ei ole, niin heille kyllä opetetaan miten se tapahtuu. Projektitiimin vetäjien toiveena on, että vapaaehtoiset innostuvat kierrättämään ja elämään ympäristöystävällisemmin myös kotimaassaan.

Projektissa syntyvä biojäte kompostoidaan ja käytetään hyödyksi taimitarhalla.

Veden säästäminen & savuttomuus

Muita projektin ympäristötekoja ovat veden säästäminen ja projektin savuttomuus.

 

Vastuullisuustoimenpiteet Marakelessä keskittyvät paljolti ympäristöön ja luonnonsuojeluun. Ekoilu on suuri osa projektiryhmän elämäntapaa ja heidän innostuksensa välittyy myös vapaaehtoistyöläisille.

Blogisarjan seuraavassa osassa kurkistamme vastuullisuuteen toisessa vapaaehtoistyökohteessamme, Phuketissa. Sitä odotellessa kannattaa lukea Ekomatkaajien saavutuksia eläintensuojelun saralla ja kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Suosittelemme myös katsomaan Ekomatkaajien uuden Youtube-videon Marakeleen liittyen.

 

Kolme norsua vierekkäin.

Matkailun hyödyt matkakohteelle – miten matkailu auttaa paikallisesti?

Posted By : Katariina/ 148 10

Viime viikon maanantaina 27.9. vietettiin YK:n maailman turismipäivää, jonka päätavoite on lisätä tietoisuutta keinoista matkustaa vastuullisesti.

Matkailu nähdään usein huonona ja kohdetta haittaavana toimintana. Kaikki on kuitenkin kiinni tavasta, jolla matkustamme. Parhaimmillaan matkailusta on paljon hyötyä matkakohteelle ja paikalliselle väestölle. Matkailusta puhuttaessa viitataan usein massaturismiin, jolla on paljon tuhoisia vaikutuksia, sillä läheskään aina matkakohteen kapasiteetti ei kestä sinne vyöryvää turistilaumaa. Tätä ilmiötä kutsutaan liikaturismiksi. Massaturismin ongelmana on turistien elämysten laittaminen etusijalle, kun ensin pitäisi taata kohteen ja paikallisten hyvinvointi, jotta matkailua voidaan harjoittaa kestävästi myös tulevaisuudessa.

Mutta jos tarkastellaan vastuullista tai reilua matkailua, voidaan nähdä paljon hyvää, jota matkailu tuo mukanaan. Hyödyt voidaan jakaa taloudellisiin, sosiokulttuurisiin ja ympäristöön liittyviin hyötyihin. Yksinkertaisesti määriteltynä vastuullinen matkailu tarkoittaa matkailua, jossa minimoidaan haitat ja maksimoidaan siitä saatavat hyödyt.

Turismin taloudelliset hyödyt

Matkailu tuo paljon tuloja matkakohteisiin, sekä suoraan matkailualan yritysten, kuten majoitus- ja ravintolapalveluiden kautta, että muiden matkailijoiden käyttämien palvelujen kautta. Täten matkailu myös lisää työllisyyttä. Moni maailman valtio on suuresti riippuvainen matkailun tuomista tuloista. Tulot myös auttavat jatkokehittämään kohdetta ja esimerkiksi infrastruktuurin paraneminen on hyödyllistä myös paikalliselle väestölle.

Turistin näkökulmasta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, missä rahansa käyttää. Monesti tulot vuotavat suurten kansainvälisten yritysten kautta pois kohteesta. Suosi siis paikallisia yrityksiä. Kannattaa panostaa myös siihen, että ottaa selvää vaihtoehtoisista palveluista ja niitä tarjoavien yritysten arvomaailmasta jo ennen matkaa.

Sosiokulttuuriset edut

Sosiokulttuuriset hyödyt ovat kaikista vaikeimmin mitattavissa. Kulttuurin kannalta turismi on hyödyllistä siinä mielessä, että turistit ovat kiinnostuneita paikallisesta kulttuurista, mikä puolestaan lisää paikallisten ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja täten kannustaa säilyttämään perinteitä. Turismi voi olla myös yhdistävä ja rauhaa tukeva tekijä kohteen eri ihmisryhmien välillä. Sosiaalisesti kestävä matkailu osallistaa paikallisia mukaan toimintaan ja päätöksentekoon. Toisaalta vaarana on kulttuurin liiallinen kaupallistaminen.

Turistina sosiokulttuuristen hyötyjen maksimoimista voi tukea kunnioittamalla kulttuuria ja ottamalla siitä vähän selvää jo ennen matkaa.

Reilun matkailun vaikutus ympäristöön

Luonto on tärkeä osa matkakohteiden vetovoimaa. Varsinkin viime vuosina luontomatkailun suosio on noussut huimasti ja nyt matkustetaan paljon muun muassa kansallispuistoihin vaeltamaan. Tämä on näkynyt vahvasti myös kotimaan matkailussa ja paljon onkin uutisoitu siitä, kuinka vaellusreiteillä on enemmän kävijöitä kuin koskaan. Myös tavallisilla reissuilla luonto on läsnä, ja sitä halutaan kohteissa suojella, jotta turismi kukoistaisi jatkossakin. Esimerkiksi majoitusta valitessa voi tarkistaa onko yrityksellä ympäristösertifikaatteja käytössä.

Matkailu aiheuttaa paineen myös kehittää ympäristöystävällisempää teknologiaa. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja vaativampia vaihtoehtojen suhteen.

Turismista voi olla apua luonnonsuojelussa sekä rahallisesti, että työvoiman kautta. Vapaaehtoistyöohjelmat luonnon- ja eläinsuojelun parissa tarjoavat sekä elämyksiä että oppimista matkailijalle, mutta myös auttavat konkreettisesti kohteessa. Ne myös lisäävät turistien tietoutta luonnonsuojeluun liittyvistä ongelmista.

Matkailun hyödyt maksimiin

Nyrkkisääntönä vastuullisen matkailun tukemisessa voi pitää sitä, että se vaatii hieman enemmän taustatyötä ja perehtymistä ennen reissuun lähtöä. Matkasuunnitelmaa tehdessä voi samalla fiilistellä tulevaa reissua ja toisaalta lähteä myös hyvillä mielin, kun tietää tehneensä parhaansa minimoidakseen haitat ja maksimoidakseen matkailun hyödyt kohteelle ja siellä asuville ihmisille.

Tiesithän, että valitsemalla Ekomatkaajat voit luottaa siihen, että reissusi on vastuullisesti järjestetty? Lue lisää Ekomatkaajien arvoista, sekä tsekkaa miksi kannattaa mieluummin lähteä reissuun, kuin jäädä kotiin.

 

Lähteet:

Green Ideas for Tourism

Sustainabletravel.org

Reilumatkailu.fi