630

15 päivää

Tee vapaaehtoistyötä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi Natura 2000- alueella. Kalamosta kutsutaan "unohdetuksi saareksi" ja saaresta 90 % on yhä luonnontilassa. Vapaaehtoisten asentamien riistakameroiden avulla suojellaan maailman uhanalaisimpiin merinisäkkäisiin kuuluvia munkkihylkeitä, jonka kanta on enää 400–500 yksilöä. Munkkihylkeitä on pyritty suojelemaan rauhoittamalla rantoja ja perustamalla suojelualueita, joilla ne voivat rauhassa lisääntyä. Pesimärannoilla käydään harvoin ja hyvästä syystä, sillä munkkihylje huomaa helposti ihmisen käyneen rannalla. Maa- ja merialuetta pyritään suojelemaan vapaaehtoisten keräämän datan perusteella. Työ pitää sisällään tietojen keräämistä meriheinästä, jolloin pääset uimaan työvuoron aikana sekä lintujen laulun äänittämistä, jolloin voit istua yksin keskellä metsää nauttimassa hiljaisuudesta. Tämä kohde sopii vapaaehtoistyöntekijöille, jotka nauttivat kävelemisestä luonnossa ja upeista maisemista. Maailman uhanalaisin hylje kaipaa apuasi!
Showing 1-1 of 1 result for KreikkaClear All