630

15 päivää

Tee työtä monimuotoisuuden suojelemiseksi saarella, josta 90 % on yhä luonnontilassa. Vapaaehtoisten asentamien riistakameroiden avulla suojellaan mm. maailman uhanalaisimpiin merinisäkkäisiin kuuluvia munkkihylkeitä.
Showing 1-1 of 1 result for KalamosClear All