Vapaaehtoistyö ulkomailla

Matkusta pelastamaan uhanalaisia eläimiä

Tärkein suomalaisia vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä on halu auttaa muita (Yeung 2002). Muita motiiveja vapaaehtoistyöhön lähtemiseen ovat mm. mukaan lähteminen tuttavan pyynnöstä, toive tavata uusia, samanhenkisiä ihmisiä, halu saada uusia elämänkokemuksia ja oppia uutta sekä yleinen kiinnostus vapaaehtoisuuteen.

Vapaaehtoisena autat pelastamaan uhanalaisia eläimiä ja pääset mukaan luonnonsuojelutehtäviin kohteissa, jotka olemme tarkasti valinneet. Vapaaehtoiset ovat todella tärkeitä kansalaisjärjestöjen toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Lue vapaaehtoistyöstä blogistamme

Miksi maksaisin, jotta pääsen suojelemaan ympäristöä?

Lue blogimme siitä, kuinka edullista vapaaehtoistyön tekeminen on.

Ekomatkaajien toiminta perustuu hyvin vahvasti ihmisten tahtoon auttaa uhanalaisia eläimiä. Saamme pienen provision tekemästämme työstä. Yritämme sinnitellä isojen toimijoiden rinnalla.

Teemme tätä työtä eläinten suojelemiseksi. Tällä hetkellä Ekomatkaajille jäävällä osuudella pystymme kattamaan hyvin pienet kiinteät kulut.

Toivon, että tuette Ekomatkaajien toimintaa. Toivon, että jatkossa saisin yhä enemmän tukijoita toiminnallemme, jonka kautta mahdollistuu yhä paremmin uhanalaisten eläinten suojelu.